VTI Lier, Kruisbogenhofstraat 7, 2500 Lier - 03 480 01 62 - vtilier@vtilier.be
 • home VTI Lier
 • Studieaanbod VTI Lier
 • Praktische info VTI Lier
 • Inschrijven bij VTI Lier
 • Contacteer VTI Lier
 • Ga naar Smartschool VTI Lier
lijn
praktisch

CLB

CLB werkt op vraag van leerlingen, school en ouders

Dit betekent dat ouders, leerlingen en leerkrachten zich tot ons richten om een vraag te bespreken. De CLB-medewerkers komen regelmatig op school. Samen met het schoolteam trachten we een antwoord te vinden op tal van vragen over de ontwikkeling van kinderen, het leren en studeren, de studie- en beroepskeuze, de gezondheid, mogelijke sociaal-emotionele problemen.

Dus ook ouders kunnen ons vragen stellen ?

Soms kunnen we onmiddellijk een antwoord geven, een andere keer stellen we een onderzoek voor, dikwijls volstaat een gesprek, soms zullen we elkaar meermaals terugzien.
Aarzel dus niet ons vragen te stellen.

Waarover kunnen die vragen gaan ?

We werken rond 4 begeleidingsdomeinen:

 • Schoolloopbaan
 • Leren en studeren
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Preventieve gezondheidszorg

Contact met CLB

De CLB-contactpersoon voor het VTI is Dirk Van Grieken.

De teamleden voor het VTI zijn:
 • Wilfried Mortelmans, arts
 • Dirk Van Grieken, maatschappelijk werker
 • Liliane Van Hoven, verpleegkundige
 • Marc Boonen, psychopedagoog
Dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag zijn er wekelijks contactmomenten op school.

U kunt steeds op het CLB zelf terecht tijdens de openingsuren. Een afspraak maken is aan te raden om wachttijden te vermijden.

Kardinaal Mercierplein 13
2500 Lier
03 480 80 18
mail lier@clb-ami2.be