VTI Lier, Kruisbogenhofstraat 7, 2500 Lier - 03 480 01 62 - vtilier@vtilier.be
  • home VTI Lier
  • Studieaanbod VTI Lier
  • Praktische info VTI Lier
  • Inschrijven bij VTI Lier
  • Contacteer VTI Lier
  • Ga naar Smartschool VTI Lier
lijn
praktisch

Begeleiding

Download de brochure zorgbeleid

 

 

Leerlingbegeleiding

VTI Lier zet sterk in op een persoonlijke begeleiding. Wij verwachten daarom van elke leraar in onze school dat hij of zij leerlingenbegeleider is, iemand die met een groot hart met jonge mensen op weg gaat, luistert, leert kiezen, leert leren.

De klassenleraar blijft het eerste aanspreekpunt voor elke leerling. Hij of zij communiceert met de lerarengroep en de directie.
De groene leraar is die leraar waar de leerling zich echt goed bij voelt. In het begin van elk schooljaar kiest elke leerling zijn of haar groene leraar uit de personeelsleden van onze school. Deze groene leraar luistert, bemiddelt en verwijst.

De adjunct-directeur staat vrijwel altijd ter beschikking van leerlingen. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor alles wat met gedrag en orde te maken heeft en zorgt zo voor een veilige leeromgeving.

De leerlingenbegeleider komt in actie als het wat ingewikkelder wordt. Hij of zij krijgt de hulp van leerlingencoaches die leerlingen met een ernstig probleem gedurende langere tijd opvolgen. Dit alles gebeurt in nauw overleg met het CLB.

Leerstoornissen

De werkgroep leerstoornissen werkt aan een onderwijs op maat voor elk kind. Zij wijzen de leerlingen met een leerstoornis een dossierco÷rdinator toe. Concrete richtlijnen werden uitgewerkt voor dyslexie, dysorthografie, dyscalculie en AD(H)D.

Onze school werkt voor leerlingen met dyslexie met het programma Kurzweil. De leerling kan tijdens de lessen een laptop met Kurzweil gebruiken en krijgt ook de nodige aanpassingen tijdens de examenperiodes.

CLB

Iedereen die er nood aan heeft, heeft recht op informatie, onderzoek, advies, begeleiding of verwijzing. Daarom wil het CLB in overleg en samenwerking met de ouders en de school meehelpen om kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen te bieden! Op de eerste plaats staat het CLB in voor kinderen en jongeren die ontwikkelings- en/of leerbedreigd zijn.

Meer info over het CLB vind je hier.

Pesten

Het A-team of Anti-pest-team reageert direct op elke melding van pesten. Pesters en gepeste leerlingen worden gehoord en afspraken worden gemaakt om het probleem zonder straffen op te lossen. Lees hier meer over het A-team.
VTI Lier leerlingbegeleiding