dsc-0537_orig.jpg

Eerste graad

A-stroom

SPORT

 

Basisvorming
Flexibel traject
Engels
Frans
Nederlands
Wiskunde

Godsdienst
Lichamelijke opvoeding
Aardrijkskunde
Geschiedenis

Natuurwetenschappen
Muziek
Beeld
Techniek
Mens en samenleving


Specifiek gedeelte
Wetenschappen
Sport
STEM


Totaal

1A SPORT

1e jaar
 

14u
2u
2u
2u
1u
2u

1u
1u
2u
1u


1u
3u

-

32u

2e jaar
 

13u
2u
2u
1u
2u
1u

1u
1u
2u
-


-
2u
5u


32u

LOGO VTI.png
BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)
BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)

Je kiest naast sport voor een praktischer pakket. 
Je maakt kennis met verschillende sportdisciplines.

In de lessen lichamelijke opvoeding trachten we in de eerste plaats een gezonde, actieve en veilige levensstijl te ontwikkelen en te behouden. Aan de hand van een brede waaier aan sport- en bewegingsactiviteiten zoals individuele sporten, teamsporten, balsporten, terugslagsporten, outdoor sporten en ritmische bewegingsactiviteiten worden de motorische competenties van de jongeren gestimuleerd. Lessen EHBO en basisoefeningen L.O. ondersteunen het belang van een correcte lichaamshouding en duurzaam bewegen doorheen het leven.

Bewegen op maat en met maten
Aandacht voor de leerling die zich op eigen niveau ontwikkelt en aandacht voor de leerling in omgang met andere leerlingen staan in het vak lichamelijke opvoeding centraal. Niet alleen motorische vaardigheden, maar ook sociale vaardigheden en spelplezier worden ruimschoots geprikkeld. Het vormen van een positief zelfbeeld, samenwerken, communiceren en leren omgaan met succes of tegenslag zijn aspecten waar we graag op inzetten tijdens de lessen.

Sport in de 1e graad
In de eerste graad bieden we naast de 2 algemene lesuren lichamelijke opvoeding ook 3 optionele lesuren sport aan. Dit aanbod gebruiken we graag om motorische en sociale vaardigheden nog verder te ontwikkelen:
we gaan dieper in op bepaalde sportthema’s, we leggen de lat op sportgebied hoger en we koppelen het nut van bewegingsactiviteiten aan andere vakken in de opleiding. Een goede basisconditie, verantwoord omgaan met materiaal en constructies, een correcte lichaamshouding en teamgericht denken zijn namelijk cruciale eigenschappen om in de toekomst als technicus uit te blinken!