IMG_2272.JPG

Modernisering van het secundair onderwijs

Om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn/haar talenten, interesses en mogelijkheden, is het Ministerie van Onderwijs in het schooljaar 2019-2020 gestart met een modernisering van het secundair onderwijs. In het schooljaar 2023-2024 is het 5de jaar aan de beurt.

​Het gemoderniseerde studieaanbod is georganiseerd in drie finaliteiten. De finaliteit geeft aan waarop een studierichting je voorbereidt.​

Doorstroomfinaliteit (D):

  • Bereidt voor op master- of bacheloropleidingen

  • De studierichtingen zijn vooral abstract-theoretisch

Dubbele finaliteit (D/A):

  • Bereidt voor op verder studeren (Se-N-Se, graduaat of bachelor) of arbeidsmarkt

  • De studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs en graduaatsopleidingen (HBO5). 

Arbeidsmarktfinaliteit (A):

  • Leidt tot de arbeidsmarkt 

  • De studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (HBO5), te specialiseren (Se-N-Se) of voor te bereiden op gaan werken.

BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)