top of page
1280px-VTI_Lier_2020.jpg

Studieaanbod

Eerste graad

De eerste graad bestaat uit 2 leerjaren. Er wordt verder gebouwd op de kennis en vaardigheden die je in de lagere school hebt verworven. Je leert je interesses, mogelijkheden en talenten beter kennen. Dit is belangrijk om in de tweede graad een studierichting te kunnen kiezen die bij jou past. 

Het eerste jaar bestaat uit een basisgedeelte en een keuzegedeelte. Het basisgedeelte omvat de algemene vakken. In het keuzegedeelte kies je volgens je eigen interesses en mogelijkheden voor STEM-Wetenschappen, STEM-Technieken of SPORT(-Technieken).  

Ook het tweede jaar bestaat uit een basisgedeelte en een keuzegedeelte. De richtingen zijn dezelfde maar in de richting STEM-Technieken van de B-stroom voorzien we nog twee extra keuzevakken (in samenwerking met Sint-Ursulamiddenschool): ‘Maatschappij en Welzijn’ en ‘Economie en organisatie’. 

Onze school opteert voor een deel van het basisgedeelte voor een flexibele leervorm. De leerlingen krijgen les in een instructieruimte en werken aan oefeningen in een werkruimte. Op deze manier kunnen we de lessen beter afstemmen op de noden, mogelijkheden en behoeften van iedere leerling.

A-stroom
 • STEM-Wetenschappen

 • STEM-Technieken

 • SPORT

B-stroom
 • STEM-Technieken

 • SPORT-Technieken

Tweede graad

In de eerste graad heb je een brede vorming gekregen en heb je je eigen talenten en interesses kunnen ontdekken. In de tweede graad kies je een studierichting die hierbij aansluit.  

Onze school biedt verschillende richtingen aan binnen 3 finaliteiten. De finaliteit geeft aan waarop een studierichting je voorbereidt.  

 

 • Doorstroomfinaliteit (D) 

Bereidt voor op verder studeren (master of bachelor). Richtingen binnen deze finaliteit leggen veel nadruk op het theoretische. 

 

 • Dubbele finaliteit (D/A - Doorstroom/Arbeidsmarkt) 

Bereidt voor op verder studeren (bachelor, graduaat of Se-N-Se (Secundair na secundair)) of op de arbeidsmarkt. Richtingen binnen deze finaliteit zijn zowel abstract en theoretisch als concreet en praktisch. 

 

 • Arbeidsmarktfinaliteit (A) 

Bereidt voor op de arbeidsmarkt. Richtingen binnen deze finaliteit zijn meer praktijkgericht. 

Doorstroomfinaliteit
 • Technologische wetenschappen

Dubbele finaliteit
 • Elektromechanische technieken

 • Elektrotechnieken

 • Houttechnieken

 • Voertuigtechnieken

 • Grafische technieken (nieuw vanaf schooljaar 2023-2024)

Arbeidsmarktfinaliteit
 • Elektriciteit

 • Hout

 • Mechanica

bottom of page