top of page
dsc-0782.jpg

Ons opvoedingsproject

BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)
Ons opvoedingsproject

 

Kennis en vaardigheden 
Leerlingen verwerven op onze school een goede theoretische basiskennis én de vaardigheden om daar praktisch en creatief mee om te springen. Kennis en vaardigheden hebben binnen de school een verschillend gewicht naargelang de onderwijsvorm en de studierichting. In de A-stroom, doorstroomgerichte en dubbele finaliteit (TSO) weegt de vakkennis en de hoeveelheid daarvan meer door dan in B-stroom en arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO). We volgen de leerplannen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Leerhouding 
Het leren leren in onze school is niet beperkt tot het geven van studietips. Leraren helpen leerlingen bij het zoeken van een eigen studiemethode. Leerlingen leren om zelfstandig te werken, leren samen te werken én leren om hun werk te toetsen aan het oordeel van anderen.

Aandacht voor de totale persoon 
In onze school is er grote aandacht voor de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. Zo is de leerlingbegeleiding vanzelfsprekend ingebed in de schoolcultuur en de schoolorganisatie. Het gaat dan zowel om begeleiding van alle leerlingen als om probleemleerlingbegeleiding, zowel op het gebied van studieproblemen, als op het gebied van socio-emotionele problemen. Juist kiezen en zo de eigen mogelijkheden ontplooien, is voor onze leerlingen heel belangrijk. Vanzelfsprekend tonen de leerlingen in onze school respect voor hun eigen lichaam. Hygiëne, gezonde voeding en gezonde leefgewoonten zijn voor hen belangrijk.

Een aangenaam leefklimaat 
In een open sfeer leren onze leerlingen samenwerken met anderen. Een klimaat van veiligheid en geborgenheid, een ruimte die interesse opwekt en waar werken aangenaam is. Aan dit klimaat wordt constant gewerkt door training van sociale vaardigheden, door het reglement toe te passen, door een consequente aanpak van probleemgedrag zoals pesten. Heldere communicatie is een prioriteit. Leerlingen krijgen een duidelijke inbreng in het schoolbeleid via de leerlingenraad.

Milieu en omgeving
Onze leerlingen leren met respect om te gaan met het materiaal dat ze bewerken, en hun omgeving. Ze werken actief mee aan het milieubeleid op school.

Voldoening
Als onze leerlingen afstuderen, hebben ze een waardevol diploma op zak. Ze hebben het nodige zelfvertrouwen én het verantwoordelijkheidsgevoel om van hun leven en van hun samenleven met anderen iets moois te maken.

Verbondenheid 
Onze leerlingen respecteren ieders levensovertuiging. Ze ervaren in een open sfeer hoe het christelijk geloof in de school leeft en gevierd wordt. Onze leerlingen zijn verdraagzaam en hulpvaardig. Ze tonen interesse voor de totale persoonlijkheid van anderen. Ze tonen aandacht voor de vreugde en het verdriet van mensen om hen heen.

VTI Lier biedt uw kind: 
Leerbegeleiding op maat van de leerling 

 • Degelijk uitgebouwde leerlingbegeleiding 

 • Aandacht voor studieplanning & studiemethode 

 • Doortastende GON-werking

 • Inhaallessen

 • Efficiënte aanpak van leer- & ontwikkelingsstoornissen (onder andere gebruik kurzweilmethode)

Een veilig en aangenaam schoolklimaat 

 • Discrete & doeltreffende aanpak van socio-emotionele problemen 

 • Goed werkend antipestbeleid

 • Drugspreventie, verkeerseducatie, weerbaarheidstraining

 • Inspraak onder meer door een actieve leerlingen- & ouderraad 

 • Aandacht voor een veilige werkomgeving

Een krachtige en kwalitatieve leeromgeving 

 • Moderne leermiddelen (elektronische leeromgeving) 

 • Activerende werkvormen die zelfstandigheid en creativiteit bevorderen 

 • Bekwaam en ervaren lerarenkorps 

 • Eigentijdse ateliers en vaklokalen 

 • Ervaringsgericht leren (bedrijfsbezoeken, stages, ...) 

 • Brede culturele vorming (toneel, film, buitenlandse reizen, ...) 

 • Middagactiviteiten (sport, schaken, bibliotheek, ...)

Een goede voorbereiding op de toekomst 

 • Goede kansen op tewerkstelling 

 • Leraren met ervaring in industriële context 

 • Sterke voorbereiding op het hoger of universitair onderwijs

 • Ontwikkeling van de totale persoonlijkheid

bottom of page