top of page

Infoavond rond studiekeuze

Op dinsdag 5 maart 2024 organiseren wij een infoavond rond studiekeuze:

 • Wat na het 1ste jaar?

 • Wat na het 2de jaar?

 

De infoavond gaat door in onze school. Iedereen die interesse heeft in de studierichtingen die wij aanbieden is van harte welkom. Ook ouders van kinderen die niet in onze school zitten, zijn welkom. Meer info hieronder.

 

Daarnaast is er op 5 maart in onze school ook een infoavond rond

 • 'Wat na OKAN?'

Deze infoavond is gericht op leerlingen die momenteel les volgen in onze eigen OKAN-klassen, en hun ouders en voogden. Meer info hieronder.

Wat na het 1ste jaar? - 19.00 uur 

 

Tijdens deze avond zal info gegeven worden over alle pakketten die het VTI aanbiedt in het 2de jaar, zowel A-stroom als B-stroom. U krijgt zowel info over de uren die behoren tot het basispakket als inhoudelijke info over de keuzepakketten die op onze school beschikbaar zijn.  

2de jaar A-stroom: 

 • STEM-Wetenschappen variant Industriële Wetenschappen 

 • STEM-Wetenschappen variant Technologische Wetenschappen

 • STEM-Technieken

 • STEM-Technieken variant Grafische Technieken

 • STEM-Technieken variant SPORT **

2de jaar B-stroom: 

 • STEM-Technieken

 • STEM-Technieken met 5u economie en organisatie in Sint-Ursulamiddenschool (SUM)

 • STEM-Technieken met 5u maatschappij en welzijn in Sint-Ursulamiddenschool (SUM)

 • STEM-Technieken variant SPORT-Technieken **

** Onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen

Wat na het 2de jaar?  Info over het 3de jaar D-finaliteit. - 19.00 uur 

 

In het 3de jaar D-finaliteit (doorstroomfinaliteit) biedt onze school de studierichting Technologische Wetenschappen aan, dit is een sterk theoretisch-wetenschappelijke STEM-richting. De richting combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. We geven u graag meer info over deze studierichting: welke vakken komen aan bod, wat zijn de verwachtingen, waar ligt de focus in deze richting, ...

Wat na het 2de jaar?  Info over het 3de jaar D/A-finaliteit. - 19.30 uur  

 

In het 3de jaar D/A-finaliteit (dubbele finaliteit: doorstroom/arbeidsmarkt) bieden we een aantal technisch-professionele STEM-opleidingen aan: 

 • Elektromechanische technieken

 • Elektrotechnieken

 • Houttechnieken

 • Voertuigtechnieken

Wat na het 2de jaar?  Info over het 3de jaar A-finaliteit. - 20.00 uur

 

In het 3de jaar A-finaliteit (finaliteit arbeidsmarkt) bieden we enkele praktisch-professionele STEM-richtingen aan, waarbij je leert denken in functie van de realisatie: 

 • Elektriciteit

 • Hout 

 • Mechanica

Wat na OKAN?  - 19.00 uur

 

Het OKAN-team legt u - samen met het CLB - graag uit wat de mogelijkheden zijn in de doorstroom naar het regulier secundair onderwijs. 

 

Deze infoavond is gericht op leerlingen die momenteel les volgen in onze eigen OKAN-klassen, en hun ouders en voogden.

bottom of page