top of page
pexels-ingo-joseph-609771.jpg

Zorgbeleid en leerlingenbegeleiding

BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)

Zorgbeleid

 

Onze school wil het talent van haar leerlingen alle kansen geven. De school wil de goesting om dat talent te ontwikkelen zo sterk mogelijk aanwakkeren. Elke mens heeft wel iets anders nodig om optimaal te functioneren.
Voor het ene kind vormen sociale contacten een uitdaging, voor een ander moeten er voor de gezondheid afspraken gemaakt worden, voor nog anderen vormt aandacht of taal een probleem.

 

Het VTI wil alle ruimte bieden om samen met haar leerlingen en ouders naar een geschikte aanpak te zoeken.
Sommige leerlingen kunnen af en toe een extra duwtje in de rug gebruiken. We bieden zorgmaatregelen op maat aan om leerlingen met hun noden te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan. We werken daarvoor nauw samen met onze (zorg)leerkrachten, de klassenleraar en het CLB.


Het VTI ondersteunt de leraren om als team deze afgesproken aanpak uit te voeren. Het leerkrachtenteam probeert grote problemen te voorkomen en stelt remediëring voor op maat van de leerling. Zo worden er doorheen het schooljaar inhaallessen en studiebegeleiding georganiseerd. Door in onze klassen te werken aan een positief schoolklimaat voelen leerlingen zich meer verbonden dan dat ze vrezen uitgesloten te worden. 
Pestproblemen die zich dan toch nog voordoen, worden zo snel mogelijk aangepakt door het Antipest-team.

LEERLINGBEGELEIDING

Onze school stimuleert al haar leraren om het welbevinden van hun leerlingen nauwkeurig op te volgen
en het positieve in leerlingen te benadrukken. Wie het om een of andere reden wat moeilijker heeft, kan rekenen op onze goed gestructureerde leerlingbegeleiding. Onderwijs betekent in het VTI meer dan lesgeven, elke leraar is hier een begeleider.
Leerlingenbegeleiding mag geen gescheiden wereld zijn op onze school, maar moet deel uitmaken van elke les,
van het leven op de speelplaats en in de refter, kortom van ieder aspect van het leven op school. Onze leerlingen kiezen zelf een ‘groene leerkracht’: we willen in onze school graag dat alle leerkrachten zogenaamde “groene leraren” zijn. Iedere leerling kiest zelf aan welke leraar hij/zij een probleem vertelt. We maken wel duidelijk aan de leerlingen dat leraren geen zwijgplicht hebben of zwijgrecht, zij moeten ernstige zaken bespreken met de directie.
De deur van de leerlingbegeleiding staat altijd open: de leerlingen weten hoe ze hun leerlingbegeleiders kunnen bereiken. 

Ook de directie van het VTI is voor leerlingen en ouders vlot bereikbaar. De leerlingbegeleiders werken nauw samen met het CLB en een ondersteuningsnetwerk. Ook bij hen kunnen leerlingen en ouders vlot terecht.

ZORG VTI LIER

ZORG VTI LIER

Video afspelen
bottom of page