top of page
IMG_2272.JPG

Finaliteiten

​Het studieaanbod in de 2de en 3de graad is georganiseerd in drie finaliteiten. De finaliteit geeft aan waarop een studierichting je voorbereidt.​

Doorstroomfinaliteit (D):

  • Bereidt voor op master- of bacheloropleidingen. Een domeingebonden doorstroomfinaliteit bereidt voor op specifieke master- of bacheloropleidingen, meer bepaald de opleidingen die in het verlengde liggen van de studierichting in het secundair onderwijs.

  • De studierichtingen zijn vooral abstract-theoretisch

Dubbele finaliteit (D/A - Doorstroom/Arbeidsmarkt):

  • Bereidt voor op verder studeren of op de arbeidsmarkt

  • De studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar professionele bacheloropleidingen, naar graduaatsopleidingen (hbo5), naar Se-n-Se-opleidingen (Secundair-na-secundair) of voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktfinaliteit (A):

  • Bereidt voor op de arbeidsmarkt 

  • De studierichtingen hebben de bedoeling om leerlingen succesvol te laten doorstromen naar graduaatsopleidingen (hbo5), te specialiseren (Se-n-Se) of voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)
bottom of page