top of page
IMG_2272.JPG

Onze missie en visie

BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)

Onze visie als domeinschool STEM is om leerlingen te wapenen met de vaardigheden, kennis en attitudes die ze nodig hebben om succesvol te zijn in een veranderende (technologische) wereld. We geloven dat technische vaardigheden een noodzakelijk onderdeel zijn van een goede basisopleiding voor iedereen. In onze samenleving verdient dit meer aandacht. 


Daarnaast zullen we onze leerlingen ook aanmoedigen om zich te richten op de algemene vakgebieden. We geloven dat een brede vorming van groot belang is. 


We dagen onze leerlingen en leerkrachten uit volgens hun noden en stimuleren hen om deel te nemen aan 
innovatieve projecten, … Zo kunnen ze groeien en zichzelf verder ontplooien. 


We streven ernaar dat iedereen zich goed voelt op school. Onze school wil voor alle leerlingen en 
personeelsleden een veilige en warme thuis zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, met aandacht voor ieders 
unieke talenten en respect voor ieders eigenheid. 


School maken doen we samen op een verdraagzame manier. Om dit mogelijk te maken gelden er voor 
iedereen duidelijke afspraken en regels. Deze dragen bij tot een aangenaam schoolklimaat waar iedereen 
zich geborgen kan en mag voelen.


Ten slotte vormen we onze leerlingen tot vakkundige professionals of bekwame studenten in het hoger 
onderwijs
. Dit leidt tot een duurzame tewerkstelling als vakmensen en techniekers. Voor wie verder studeert 
bieden we een sterke basis.

bottom of page