top of page
las2_orig.jpg

Derde graad

Arbeidsgerichte finaliteit
Lassen-constructie (STEM)


Basisvorming
Godsdienst
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken


Specifiek gedeelte
Technisch vak Lassen-constructie

Technisch tekenen technologie

Realisaties lassen-constructie + stages

Totaal:

Lassen-constructie2u
1u
2u
4u

 

 

6u
 

19u

34u

LOGO VTI.png
BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)
BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)

Voor wie?

De leerlingen die in deze richting instromen, komen logischerwijs uit het 5de jaar Lassen-constructie. 

 

Omschrijving?

Deze professioneel-praktische STEM-opleiding leidt je op tot een volleerd lasser. Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie. Je leert snijbranden, slijpen en polieren, plaatbewerkingsmachines bedienen…. Je leert constructies monteren, hechten, lassen…. Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende. Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen.
Je leert materialen, gereedschappen en werkmethodes kennen en toepassen. Je leert elektrische apparatuur correct gebruiken. Veiligheid staat steeds centraal.


En verder?

Als je slaagt behaal je een getuigschrift Hoger Secundair Beroepsopleiding gekoppeld aan deze studierichting.

Na het 6de jaar Lassen-constructie is een specialisatiejaar "Fotolassen" mogelijk. Bij het succesvol afronden van dit jaar, behaal je een diploma secundair onderwijs.  ​

bottom of page