top of page
img-158.jpg

Elektrische Installaties

Derde graad

Finaliteit: arbeidsmarkt


Basisvorming
Godsdienst
Engels
Lichamelijke opvoeding
Project algemene vakken


Specifiek gedeelte
Elektrische installaties

elektriciteit en labo, tekenen, uitvoeringsmethoden

Realisaties elektrische installaties 

+ stages

Totaal:

Elektrische installaties2u
1u
2u
4u

 

 

9u
 


16u


34u

LOGO VTI.png
BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)
BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)

Voor wie?

De leerlingen die in deze richting instromen, komen logischerwijs uit het 5de jaar Elektrische installaties. 

 

Omschrijving?

In deze praktisch professionele STEM-opleiding leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie…) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren. Je krijgt weinig algemene vakken en bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je verworven hebt in de 2de graad. 

In de 3de graad leer je zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed einde brengen. In de praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen, motoren, elektrische verwarming, domotica …
​en kleine herstellingen uitvoeren. Je leert over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast. Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren. Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu en energiebeheersing.​


En verder?

Als je slaagt behaal je een getuigschrift Hoger Secundair Beroepsopleiding gekoppeld aan deze studierichting.

Na het 6de jaar Elektrische installaties is een specialisatiejaar "industriële elektriciteit" mogelijk. Bij het succesvol afronden van dit jaar, behaal je een diploma secundair onderwijs.  ​

bottom of page