top of page
KATRIEN ORLANS (33).jpg

Houttechnieken

Derde graad

Finaliteit: doorstroom/arbeidsmarktGodsdienst
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Engels
Frans
Natuurwetenschappen
Aardrijkskunde

Geschiedenis

Wiskunde

Houttechnieken

Totaal:

Houttechnieken

VTI LOGO_BLAUW-ORANJE_achtergrond transparant.png

5de

jaar
2u
2u
2u
2u
2u
1u
1u
1u

3u

16u


32u

6de

jaar
2u
2u
2u
2u
2u
1u
1u
1u

2u

17u


32u

BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)
BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)

Houttechnieken is een technisch-professionele STEM-opleiding. Je wordt opgeleid tot specialist in de houtnijverheid.

 

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk,
timmerwerk, houtbouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten,
uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren.

 

Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.


Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis.


Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten. ​Aan de hand van labo-onderzoek leer je het materiaal grondig kennen.
Zo kan je een verantwoorde keuze maken van technieken, gereedschappen en materialen.

 

Je leert geautomatiseerde processen uitwerken, organisatie en productieplanning, kostprijsberekening.
 

Wat nadien?

Afgestudeerd in deze richting heb je een brede keuze hebt in bacheloropleidingen. Hieronder vind je de meest logische vervolgopleidingen die als leidraad kunnen dienen. Er zijn nog andere opties. Uiteraard maak je zelf een keuze.

  • Architectuur

  • Industriële wetenschappen en Technologie (Ecotechnologie, Energiemanagement, Energietechnologie, Houttechnologie, Industrieel productontwerpen, Vastgoed)

  • Onderwijs

Andere mogelijke opleidingen:

  • Se-n-Se

  • graduaat (HBO5)

bottom of page