top of page
speelburcht.JPG

Houttechnieken

Derde graad

Finaliteit: doorstroom/arbeidsmarkt


Basisvorming
Godsdienst
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Nederlands

Wiskunde

Specifiek gedeelte
Houttechnieken

Organisatie technisch tekenen CAD

Organisatie meet- en regeltechnieken

Onderzoek uitvoeringstechnieken

Onderzoek mechanica en sterkteleer, labo

 Realisaties houttechnieken + stages

Totaal:

Houttechnieken2u
1u
2u
2u
1u
2u
2u
2u


 

12u

 

 

 

 

10u

36u

LOGO VTI.png
BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)
BSO (Arbeidsmarktgerichte finaliteit)

Voor wie?

De logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Bouw- en houtkunde of Houttechnieken.

Omschrijving?

Houttechnieken is een technisch-professionele STEM-opleiding.  Je wordt opgeleid tot specialist in de houtnijverheid. Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk,
timmerwerk, houtbouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten,
uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren. Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.
Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding. Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze. Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis.
Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten. ​Aan de hand van labo-onderzoek leer je het materiaal grondig kennen.
Zo kan je een verantwoorde keuze maken van technieken, gereedschappen en materialen. Je leert geautomatiseerde processen uitwerken, organisatie en productieplanning, kostprijsberekening.
 

En verder?

Als je slaagt behaal je een diploma Hoger Secundair Technisch diploma gekoppeld aan deze studierichting.

Afgestudeerd in deze richting maakt dat je daarnaast een brede keuze hebt in bacheloropleidingen. Hieronder vind je de meest logische vervolgopleidingen die als leidraad kunnen dienen. Er zijn nog andere opties, uiteraard maak je zelf een keuze.

 • Bacheloropleidingen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie (Bouw, Ecotechnologie, Energiemanagement, Energietechnologie, Houttechnologie, Industrieel productontwerpen, Vastgoed), Onderwijs.

 • Andere mogelijke opleidingen:

  • Opleidingen 3 jaar:

   • Thomas Moore Geel: professionele bachelor bouw

   • Thomas Moore Mechelen: professionele bachelor interieuromgeving

   • Thomas Moore Mechelen en Universiteit Antwerpen: professionele bachelor toegepaste architectuur

   • Hogeschool Gent: professionele bachelor houttechnologie

   • Karel de Grote Hogeschool Antwerpen: professionele bachelor leerkracht techniek, hout, …

  • Opleiding 2 jaar:

   • Artesis Plantijn Hogeschool: graduaat werforganisatie*

  • Opleiding 1 jaar (​Se-n-Se): Hout constructie-en planningstechnieken*

  • graduaat (HBO5)

bottom of page